ειδικές εκδόσεις, λευκώματα

εικαστικά, φωτογραφία, αρχιτεκτονική, τέχνες

CULTURESCAPES Greece / Griechenland

Archaeology of the Future / Archäologie der Zukunft
978-3-85616-845-2

CULTURESCAPES Greece
Archaeology of the Future

ENGLISH/DEUTSCH

ISBN: 978-3-85616-845-2, Pages: 280 (32 in colour),
Dimensions: 15,5x22,5εκ.

Archaeology of the Future provides the reader with the opportunity to witness the multiplicity of often contradictory voices on the cultural scene in contemporary Greece. It offers a mapping along three overlapping and consciously schematic lines of history, identity and solidarity.

The chapter “Heritage Battles” gives an overview of numerous, often conflicting memories and layers of heritage. “Shifting Identities” is a daring gaze into the turmoil of the present, where the questions of “Who are we?”, “Who do we want to be?” are being contested with questions like “Who are we expected to be?”. “Solidarity” is an attempt to look into the possible futures, reaching far beyond Greece. Archaeology of the Future is the fifth volume of a successful cooperation between CULTURESCAPES festival and Christoph Merian Verlag, presenting the diversity of artists and productions from Greece in visual art, music, literature, theater, dance and film. 

Since its inception in 2003, CULTURESCAPES festival is committed to the promotion of cross-cultural dialogue, cooperation and networking in Switzerland. Its blueprint was a portrait, a cultural landscape, of Georgia. Since then, in another 12 editions it introduced the “culturescapes” of Ukraine (2004), Armenia (2005), Estonia (2006), Romania (2007), Turkey (2008), Azerbaijan (2009), China (2010), Israel (2011), Moscow (2012), Balkans (2013), Tokyo (2014), and Iceland (2015) to the audience. On the year 2017, for the first time, the festival is being held as a biennale, presenting the diversity of artists and productions from Greece in all forms: visual art, music, literature, theater, dance and film, accompanied by lectures, artist talks and a culinary program in more than 180 events.

BOOK SAMPLE

FOR ALL ORDERS OUTSIDE OF GREECE, PLEASE VISIT:
www.merianverlag.ch

 

//

CULTURESCAPES Griechenland
Archäologie der Zukunft

ENGLISH/DEUTSCH

ISBN: 978-3-85616-845-2, Seiten: 280 (32 in Farbe),
Dimensionen: 15,5x22,5εκ.

Archäologie der Zukunft bietet dem Leser die Möglichkeit, an der Fülle der oft gegensätzlichen Stimmen zur Kulturlandschaft des heutigen Griechenland teilzuhaben. Entlang dreier bewusst schematischer Linien der Geschichte, Identität und Solidarität erstellen die Herausgeber eine Kartografie: ‹Schlachten um das Erbe› gibt einen Überblick über zahlreiche, oft widersprüchliche Erinnerungen und Schichten des Erbes; ‹Veränderliche Identitäten› wagt einen Blick in die Wirren der Gegenwart, in der die Fragen «Wer sind wir?» und «Wer wollen wir sein?» mit Fragen wie «Wer sollten wir sein?» konfrontiert werden; ‹Solidarität› schliesslich ist der Versuch, in Zukunftsszenarien zu blicken, die weit über Griechenland hinausreichen. Archäologie der Zukunft präsentiert als fünfter Band einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem Festival CULTURESCAPES und dem Christoph Merian Verlag die Vielfalt der Künstler und Produktionen aus Griechenland in Bildender Kunst, Musik, Literatur, Theater, Tanz und Film.

Seit 2003 engagiert sich CULTURESCAPES für die Förderung des interkulturellen Dialogs in der Schweiz. Die erste Ausgabe des Festivals war ein Porträt, eine «Kulturlandschaft» von Georgien. In den folgenden 12 Auflagen wurden dem Publikum die Kulturlandschaften der Ukraine (2004), Armeniens (2005), Estlands (2006), Rumäniens (2007), der Türkei (2008), Aserbaidschans (2009), Chinas (2010), Israels (2011), Moskaus (2012), des Balkans (2013), Tokios (2014) und Islands (2015) vorgestellt. 2017 findet das Festival zum ersten Mal als Biennale statt und präsentiert die Vielfalt der Künstlerinnen und Künstler und Produktionen aus Griechenland in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Literatur, Theater, Tanz und Film, begleitet von Vorträgen, Künstlergesprächen und einem kulinarischen Programm in insgesamt mehr als 180 Veranstaltungen.

LESEPROBE

FÜR ALLE BESTELLUNGEN AUSSERHALB GRIECHENLANDS, BITTE BESUCHEN SIE:
www.merianverlag.ch

 

 29,68
 20,78

Go back

(το καλάθι σας είναι ακόμα άδειο)

(δείτε και αυτά...)

Music of the Τroubadours / Μουσική των τροβαδούρων

Music of the Τroubadours / Μουσική των τροβαδούρων
978-960-504-203-0
Στόχος του βιβλίου αυτού καθώς και του δίσκου ακτίνας που το συνοδεύει είναι η ανάδειξη των έργων τόσο του Ραιμπώ όσο και του Ελίας που σχετίζονται χρονικά και θεματικά με το βασίλειο της Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια προβολής του πολιτιστικού, πολιτικού και ιστορικού περιβάλλοντος της Φραγκοκρατίας στην περιοχή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
 23,50
 16,45

12 ποιήματα / φωτογραφίες

12 ποιήματα / φωτογραφίες
EE-001
Φωτογραφία καὶ ποίηση εἶναι ἀμφότερες τέχνες τοῦ ἐλάχιστου.
 11,00
 8,81

Του γιοφυριού της Άρτας

Του γιοφυριού της Άρτας
EE-002
Πολύπτυχο 10 σελίδων, με 10 έργα του Κ. Μαρκόπουλου
 4,30
 3,88